BASES PER A LA PARTICIPACIÓ
Està dirigit a tots els artistes porrerencs.

Els artistes interessats a participar han de presentar un dossier en què ha de constar:

  • un currículum acadèmic i professional, amb les dades personals: nom, llinatges, DNI, telèfon i e-mail
  • un dossier fotogràfic de les obres que es volen exposar amb la seva fitxa tècnica.
  • una proposta concreta, per escrit, explicant el significat de la seva obra (pot ser d'una pàgina, fins i tot mitja)
  • els catàlegs de les exposicions realitzades els darrers anys o enllaços a pàgines web a on es puguin consultar o descarregar.
  • ressenyes de premsa i bibliogràfiques.
Tota aquesta informació ha d'esser enviada per mail ,en format PDF o JPG, a la direcció: info@tastart.cat


 El comité organitzador seleccionarà les obres i els artistes en funció del seu criteri i dels espais disponibles.
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA D'ARTISTES PORRERENCS

TERRA I VI

Es realitzarà una exposició col·lectiva d'artistes porrerencs o residents a Porreres.

La temàtica de les obres presentades serà "Terra i Vi". Cada artista podrà presentar de 2 a 3 obres.

Els artistes interessats a participar han de presentar un dossier en què ha de constar:

  • un currículum acadèmic i professional, amb les dades personals: nom, llinatges, DNI, telèfon i e-mail
  • un dossier fotogràfic de les obres que es volen exposar amb la seva fitxa tècnica.
  • una proposta concreta, per escrit, explicant el significat de la seva obra (pot ser d'una pàgina, fins i tot mitja)
  • els catàlegs de les exposicions realitzades els darrers anys o enllaços a pàgines web a on es puguin consultar o descarregar.
  • ressenyes de premsa i bibliogràfiques.

És convenient que les dimensions de les obres presentades a l'exposició no superin els 50 cms cúbics.

Tota aquesta informació ha d'esser enviada per mail ,en format PDF o JPG, a la direcció: info@tastart.cat

 El comité organitzador seleccionarà les obres i els artistes en funció del seu criteri i dels espais disponibles.