I CONCURS DE CÒMIC TASTART


cartell comic CONCURS 04 

CATEGORIES

 
 • Infantil : Nins que a 31 de Desembre de 2016 tinguin entre 8 i 12 anys.
 • Junior : Nins que a 31 de Desembre de 2016 tinguin entre 13 i 16 anys.
 • Senior : Joves que a 31 de Desembre de 2016 tinguin entre 17 i 30 anys.
 
CONDICIONS
 
 • Tema : Lliure. Els personatges i les històries han d’esser de creació original, pròpia i inèdita. El contingut de les obres no pot atemptar contra la dignitat de les persones i els animals.
 • Llengua : Català o castellà
 • Format 
 • L’obra original, en blanc i negre o en color, feta amb tècnica lliure.
 • S’ha de presentar una còpia impresa en format DIN-A3 (29,7x42 cms) de les obres que passarà a ser propietat de l’Ajuntament.
 • Obra en suport digital (CD, DVD, PENDRIVE, etc.) amb resolució mínima de 300 píxels/polzada (dpi).
 
 • Modalitats 
 • INFANTIL: 2 pàgines de format únic DIN-A3 (29,7 x 42 cm)
 • JUNIOR : 4 pàgines de format únic DIN-A3 (29,7 x 42 cm)
 • SENIOR: 4 a 8 pàgines de format únic DIN-A3 (29,7 x 42 cm)
 
 • Presentació : Els treballs s’han de presentar sota un títol o un lema, juntament amb el full d’inscripció amb les dades personals de l’autor (nom i cognoms, adreça, telèfon, e-mail i edat) i fotocòpia del DNI. Es poden presentar obres individuals o conjuntes entre guionista i dibuixant, però només una per persona.
 • Lloc : Ajuntament de Porreres, Plaça de la Vila, 17 - Telèfon: 971 647221. De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i els dijous horabaixa de 15.30 a 20.00 hores.
 • Termini: 26 de Setembre 2016.
 • Exposició : Es farà una exposició dintre de l’esdeveniment artístic i cultural “Tastart” amb les obres finalistes i premiades pel jurat. L’exposició es durà a terme a l’Auditori de Porreres el dia de l’esdeveniment. Així mateix s’exposaran a la pàgina web i Facebook de l’Ajuntament de Porreres i Tastart (www.tastart.cat). En acabar l’exposició, seran retornats els originals i no les reproduccions.
 • Propietat de les obres : Són propietat dels autors. L’organització es reserva el dret de reproduir les obres premiades tantes vegades com sigui necessari.
 • Publicació : Los obres podran esser reproduïdes a les revistes i publicacions oficials locals i regionals. Es publicarà una edició limitada gratuïta d’un còmic amb una selecció dels millors treballs presentats. Aquesta publicació estarà disponible a partir del dia de l’esdeveniment al lloc d’exposició i a l’Ajuntament de Porreres.
 
PREMIS
 
Només hi haurà un guanyador per categoria que s'en durà els següents premis:
 
 • Infantil
  • Lot de còmics (Cedit per l'IEB)
  • Vale per valor de 40 € per gastar a GOTHAM COMICS PALMA (Cedit per GOTHAM COMICS)
  • Vale per valor de 25 € en material en dibuix per gastar a l' ESTANC PAPERERIA ANTÒNIA Mª - PORRERES (Cedit per ESTANC-PAPERERIA ANTONIA Mª i TWINFORCE)

 

 • Junior
  • Lot de còmics (Cedit per l'IEB)
  • Vale per valor de 50 € per gastar a GOTHAM COMICS PALMA (Cedit per GOTHAM COMICS)
  • Vale per valor de 30 € en material en dibuix per gastar a l' ESTANC PAPERERIA ANTÒNIA Mª - PORRERES (Cedit per ESTANC-PAPERERIA ANTONIA Mª i TWINFORCE)

 

 • Senior  
  • Lot de còmics (Cedit per l'IEB)
  • Vale per valor de 60 € per gastar a GOTHAM COMICS PALMA (Cedit per GOTHAM COMICS)
  • Vale per valor de 40 € en material en dibuix per gastar a l' ESTANC PAPERERIA ANTÒNIA Mª - PORRERES (Cedit per ESTANC-PAPERERIA ANTONIA Mª i TWINFORCE)
  • 1 llicència del Software de dibuix de còmic professional MANGA STUDIO (Cedit per TWIN FORCE)
JURAT
 
Un jurat qualificat composat per representats de l’Ajuntament de Porreres i professionals del món del còmic escollirà les millors obres.
 
El jurat es reserva el dret de declarar deserta qualsevol categoria si no hi ha propostes de qualitat suficient.
 
La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. L’organització podrà introduir-hi les modificacions que li semblin convenients per al funcionament del concurs.
 
L’organització es reserva el dret de publicar les obres premiades, i en tindrà cura d’elles, però no es fa responsable de la seva integritat per danys fortuïts i/o involuntaris.
 
Si durant el desenvolupament del concurs es comprova que qualsevol de les obres presentades han estat plagiades, l’organització desqualificarà automàticament la persona i la seva obra.
 
Les persones participants eximeixen a l’Ajuntament de Porreres i a la seva organització, de la responsabilitat del plagi o de qualsevol transgressió de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual en què puguin incórrer.